Меню сайту

Форма входу
Логін:
Пароль:

">Історія України » » Грицак. Нарис історії » НА ДОСВІТКАХ НОВОЇ ДОБИ

ПОЧАТКИ УКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ
Попередній розділ
ЗМІСТ КНИГИ
Наступний розділ


З трьох держав, які наприкінці XVIII ст. ділили між собою спадщину Речі Посполитої, Австрійська імперія під багатьма оглядами була найсильнішою. Західноукраїнські землі від кінця XVIII ст. аж до моменту вибуху першої світової війни у 1914 р. постійно були предметом територіальної суперечки між Росією й Австрією. На момент розподілу Польщі існувала загроза, що вони підпадуть під владу Російської імперії. Російський гарнізон залишався у Львові аж до 1769 р. Але загальний баланс сил передрішив питання про приналежність західноукраїнських земель на користь Австрії.

Офіційним приводом приєднання Галичини до Габсбурзької монархії була короткотривала приналежність у XIII ст. Галицько-Волинського князівства до Угорщини ("корони св. Стефана”). Австрійські Габсбурги набирали землі для своєї корони не шляхом завоювань, а династичними шлюбами. Землі корони св. Стефана” були удідичені таким же способом, що давалоїм леґітимне права на спадщину Галицько-Волинського князівства.

Власне Галичина становила більшу, східну частину Королівства Галичини і Лодомерії. Її західну частину становили етнічні польські землі – Малопольщу – які у середньовіччя не становили цілісності з Галицько-Волинським князівством. Окрім того, Волинь ніколи не входила у склад Австрійської імперії. Тому Королівство Галичини і Лодомерії було цілковито штучним утворенням, яке мало небагато спільного з історичними традиціями.

Галичина була найбільшою провінцією Австрійської імперії. Але, як здається, Австрія ніколи так і не змогла ефективно "проковтнути” цей кусок. Для австрійських чиновників й інтелектуалів (навіть серед тих, які мали галицьке походження) Галичина на протязі всього XIX ст. уявлялася як бідна, відстала провінція, "напів-Азія”, куди висилали їхніх колег-невдах, що провинилися в адміністративній або військовій службі. Враження австрійських чиновників від галицького суспільства безпосередньо після приєднання краю було наскрізь негативним. Вони застали тут анархію і насильство правлячої польської шляхти та крайнє зубожіння і моральний занепад простих жителів. Предметом найпершої турботи австрійського уряду в Галичині було наведення порядку і соціальної дисципліни. Австрійська імператриця Марія - Тереза та її син ЙосифII (1780-1790) провадили "модну” тоді серед європейських монархів політику Просвітництва, основною засадою якої було узалежнення могутності держави від поширення освіти та всеможливих свобод її підданих. Головним напрямком їх політики у Галичині було ослаблення позицій польської шляхти як джерела державних смут і безпорядків.

У 1779 р. був виданий імператорський наказ, який змушував поміщиків поводити себе з селянами "по-людськи”. ЙосифII патентами 1781-1782 рр. проголосив звільнення селян від особистої залежності від поміщиків і обмежив розмір панщини до 30 днів на рік. Були проголошені й інші зміни на користь селянства: заборонено збільшення поміщицьких землеволодінь за рахунок "прирізки” селянських земель, суд над селянами мав здійснюватися не паном, а спеціально призначеним чиновником і т.п.

Найголовнішим наслідком Йосифинських реформ було те, що вони не ліквідували соціальний конфлікт між поміщиками і селянами, а лише перевели його в законні рамки. Хоча селянські бунти раз-по-раз вибухали в Галичині, але у більшості випадків селяни у боротьбі з поміщиками вдавалися не до вил і сокири, а до захисту закону. До середини XIX ст. у Східній Галичині практично не було села, яке б не судилося зі своїм поміщиком. Зворотнім результатом Йосифинських реформ став наївний монархізм селян та лояльність до Габсбурзької династії, яка збереглася аж до кінця існування Австрійської імперії.

Йосифінські реформи були зведені нанівець наступниками – Леопольдом II (1790-1792) і Францем (1792-1835). Але вони залишили глибокий слід у Галичині. Хоча реформаторська політика не мала національного виміру, найбільше скористалося з неї українське населення. Місцеві жителі називали себе "русинами”. Вони розмовляли якщо й не тою самою мовою, що і населення Підросійської України, то принаймні йому близькою і зрозумілою; співали пісні, де згадувалося про Україну, козаків і т.п., але їм бракувало національного самоусвідомлення. Практично всі українці були греко-католиками, а поляки – римо-католиками. У момент, коли Галичина ввійшла у склад Австрійської імперії, Греко-католицька церква перебувала у стані глибокого занепаду. Польська влада трактувала греко-католиків як другосортних підданих надаючи очевидну перевагу римо-католицькій церкві. До 1777 р. греко-католицькі священики навіть змушені були відробляти панщину.

Становище греко-католицької церкви докорінно змінилося після австрійської анексії Галичини. У 1774 р. Марія Тереза оголосила про свій намір "покінчити з усім, що могло дати привід уніатам вважати себе гіршими від римо-католиків”. Було заборонено вживати термін "уніат” як образливий. Церква була підпорядкована державі, а священики були прирівняні до державних службовців. Були прийняті цілеспрямовані заходи щодо підвищення освітнього рівня греко-католицького духовенства. До цього часу багато священиків ледве вміли читати церковні книги, а вміння відправляти церковну службу вони переймали у батьків (греко-католицьким священикам, на відміну від римо-католицьких ксьондзів, було дозволено одружуватись і священича професія часто передавалася від батька до сина). У 1774 р. при церкві святої Варвари у Відні було засновано греко-католицьку семінарію для навчання руського духовенства ("Барбареум”). У 1783 р. її було переведено до Львова. Після скасування ордену єзуїтів 1773 р. було закрито єзуїтську академію у Львові, натомість 1784 р. було відкрито Львівський університет. При ньому з 1784 по 1805 р. діяв Руський інститут ("Студіум рутенум”), де навчалися русини-студенти.

Під впливом політики "просвіченого абсолютизму”, нових європейських течій, політичних соціальних і культурних змін у Галичині з’являється перше покоління "будителів”. Центром першої хвилі національного відродження став Перемишль, де навколо перемиського владики-єпископа
Івана Снігурського у 1820-30-х роках згуртувалося невелике коло представників національно свідомої інтеліґенції. Вони приступили до створення початкових шкіл для місцевого населення. З’являються перші граматики української мови Івана Могильницького (1822), Йосипа Лозинського (1833), Йосипа Левицького (1834). Водночас виходять друком перші збірки народної творчості – "Пісні польські і руські люду галицького” Вацлава Залеського (1833), вихід якої для Галичини мав таке ж значення, як "Малороссийские песни” Миколи Максимовича для Наддніпрянщини, збірка "Руське весілля” Йосипа Лозинського (1835).

На початку 30-х років на арену національного життя виступає нове покоління інтеліґенції, вихованців Львівської семінарії, очолюваної "Руською трійцею” – Маркіяном Шашкевичем, Яковом Головацьким та Іваном Вагилевичем. На відміну від старшого покоління, яке було тісно пов’язене з церковними традиціям і старослов’янською церковною мовою, молоді "будителі” прагнули впровадити в тогочасну літературу народну мову.

Поява "Руської трійці” до певної міри було спричинене утворенням у Галичині мережі таємних польських організацій, які після поразки повстання 1831 р. готували ґрунт для нового національного виступу. "Руська трійця” була вхожа у ці конспірації, що, з одного боку, надихало її патріотичними почуттями під впливом їхніх польських знайомих, з другого боку, показувало їй байдужість або навіть ворожість польських конспіраторів до українських національних потреб. Але найбільший ідейний вплив на молоду інтеліґенцію мало знайомство з тогочасною європейською літературою, передусім – з творами чеського і словацького національного відродження. Не дивно, що свій політичний ідеал діячі "Руської трійці” бачили у слов’янській федерації.

У 1834 р. Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич та Яків Головацький підготували рукописний збірник "Зоря”. Однак його вихід був заборонений цензурою. Австрійська влада боялася, що український рух, який зароджується у Галичині, може бути спрямований Росією проти самої Австрії. Проти видання збірки виступила й греко-католицької ієрархія, побоюючись, що її вихід поставить під сумнів лояльність духовенства та русинів до Відня

У 1837 р., користаючи з м’ягкості цензури в Угорщині, Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич та Яків Головацький видали у Будапешті збірку "Русалка Дністрова”. Збірка не відзначалася високим літературним рівнем. Більшість із поміщених у ній матеріалів, як писав Іван Франко, характеризувалися "незначним змістом” та "неясними думками”. Однак це не заважало Франкові назвати "Русалку Дністрову” "явищем наскрізь революційним”. Її революційність полягала у розриві зі старою традицією літератури церковно-слов’янської мовою. Ця збірка ввела народну мову галицьких русинів у літературу і довела, що між їхньою мовою і мовою українців з Російської імперії немає суттєвих відмінностей, а, отже, галичани і наддніпрянці становлять один і той самий народ. Тому її поява стала віхою у розвитку українського національного руху в Галичині.

Видання "Русалки Дністрової” не обійшлося безкарно для її авторів. Ставлення австрійської влади до діяльності Руської трійці найкраше передали слова тодішнього директора львівської поліції: "Ми ледве даємо собі ради з однією нацією (поляками. – Я.Г.), а ці дурні голови хочуть ще розбудити мертвопоховану руську націю”. Над трьома упорядниками збірника було проведено слідство. Маркіян Шашкевич після висвячення на священика був переведений в одну з дрібних парафій, де він, виснажеий працею та постійними злиднями, помер у 32-річному віці, Якову Головацькому тривалий час не надавали сану священика, а Івану Вагилевичу, щоб уникнути переслідувань, довелося перейти на протестантську віру. Тираж альманаху був конфіскований, по Галичині й Україні розійшлося лише 200 примірників.

Після розправи над "Руською трійцею” дальший поступ національного відродження відзначався дуже скромними масштабами. У 1839 р. львівський митрополит Михайло Левицький виступив з протестом проти ліквідації російським самодержавством греко-католицької церкви на Волині. У 1841 і 1846 рр. у Відні вийшло два томи "Вінка русинам на обжинки”, підготовлених і виданих братом Якова Головацького Іваном. Найяскравішим виявом проти національного гноблення став памфлет Якова Головацького "Становище русинів у Галичині” (1846).

Справжнім подарунком долі для молодого українського руху стала невдача польських конспіраторів підняти повстання проти Австрії 1846 р. Організатори повстання розраховували на підтримку галицьких селян, обіцяючи їм звільнення від панських повинностей. Однак селяни повернули свою зброю проти самих повстанців. Найбільш несподіваним було те, що найбільшого розмаху селянські виступи набрали власне у польській частині краю. Польські селяни ("мазури”) виловлювали своїх же "єдинокровних” шляхтичів-повстанців й віддавали австрійській владі, або ж винищували їх самі.

Польські повстанці вважали, що стали жертвою австрійської інтриґи, яка спрямувала проти них гнів селянства ( ця теза ще й досі інколи повторюється польською історіографією). Насправді ж, т. зв. мазурська різня 1846 р. засвідчила крайню слабкість польського революційного руху у Галичині. Українське національне відродження теж не відрізнялося силою, але вигляд слабкості свого суперника додавав надій на майбутнє.

Нову тактику розвитку національного руху запропонував у своїй статті "Становище русинів у Галичині” (1846) Яків Головацький. Стаття повна гострої критики полонізаторської політики польських правлячих класів та вислужництва і злочинної байдужості верхівки греко-католцької церкви до розвитку національної культури. Коли інші слов’янські народи пробудилися до нового життя, галицькі русини, писав Яків Головацький, "під ласкавим пануванням Австрії живуть без літератури, без часопису, без національної освіти, без шкіл, як варвари”. Але його критика не торкалася австрійського уряду. Навпаки, у своїй статті Головацький пропонував Відневі взяти національний розвиток галицьких русинів під свою протекцію, у винагороду за їхню лояльність і непіддатливість на польські "революційні махінації”. По відношенню до русинів Австрія повинна слідувати принципам політики Йосифа II.

За таким власне сценарієм власне розвивалисяподії в Галичині під час революції 1848 р., т. зв. весни народів. Саме тоді дійшло до остаточного розмежування між польським й українським національними рухами. Незабаром після вибуху революції у Відні у Галичині 16 квітня 1848 р. була скасована панщина – на п’ять місяців раніше, аніж по всій Австрійській імперії. Приводом для такої поспішності було бажання австрійського намісника графа Франца Стадіона перехопити ініціативу і випередити польську шляхту, яка зі страху перед повторенням різні 1846 р. готова була дарувати селянам волю.

З проголошення політичних свобод першими скористалися поляки, які створили у Львові свій політичний орган – Центральну Раду Народову – та приступили до формування Національної гвардії. 2 травня 1848 р. у Львові була утворена перша русько-українська політична організація – Головна Руська Рада. Вона очолювалась спочатку перемиським єпископом Григорієм Яхимовичем, а пізніше – священиком о.Михайлом Куземським. У своєму першому маніфесті вона оголосила, що галицькі русини є частиною великого українського народу, який мав славне минуле і власну державу. Головною вимогою Головної Руської Ради був поділ Галичини на українську і польську частини (провінції) з окремими адміністраціями. Русько-український національний рух швидко поширився по всьому краю; були утворені 34 повітові ради, почалось формування загонів національної самооборони. Шукаючи натхнення в славному історичному минулому, Головна Руська Рада відновила герб галицько-волинських князів (золотий лев на голубому тлі) і прийняла синьо-жовтий прапор як національний стяг українського народу.

Русько-українські національні вимоги наштовхнулись на сильну опозицію з боку польських політиків. Щоб розколоти єдність цього руху, вони створили на противагу Головній Руській Раді нову організацію – Руський собор – та почали видавати газету "Днєвник Руський” (редактор – Іван Вагилевич). Головна Руська Рада отримала підтримку з боку австрійського уряду, який хотів опертися на галицьких русинів у боротьбі проти поляків. Віденська влада не спішила задовільнити політичних вимог русинів, тому основні їхні досягнення обмежилися культурною галуззю. Серед найбільших слід назвати з’їзд інтеліґентів ("Собор руських учених”, 19 жовтня 1848 р.), участь у слов’янському з’їзді у Празі, відкриття у Львівському університеті кафедри руської мови та літератури (її очолив Яків Головацький) та наукового товариства "Галицько-Руська Матиця”, заснування газети "Зоря Галицька” (1848-1852).

На початку листопада 1848 р. у Львові дійшло до сутичок між австрійськими загонами і польською Національною гвардією. Австрійська артилерія відкрила вогонь по місту і завдала йому важких руйнувань. Листопадові події поклали край революційному розвитку. Після розправи з польським рухом австрійський уряд перестав підтримувати русько-українські організації, і вони помітно підупали або й припинили (як Головна Руська Рада) своє існування.

Однак, як у випадку з Кирило-Мефодіївським товариством на Наддніпрянській Україні, діяльність Головної Руської Ради мала неперехідне значення для формування ідеології українського національного руху в Галичині. З цього часу вимога поділу Галичини на дві частини й утворення з українських земель Австрії окремої провінції розглядалося як мінімальна політична програма галицьких українців аж до розпаду Австрійської імперії у 1918 р.

 Взято з: http://history.franko.lviv.ua/gryc_r1.htm
Категорія: НА ДОСВІТКАХ НОВОЇ ДОБИ | Додав: sb7878 (23.03.2009)
Переглядів: 1121 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Copyright MyCorp © 2018