ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Четвер, 05.08.2021, 12:24
ГоловнаРеєстраціяВхід Вітаю Вас Добродій | RSS

Меню сайту
. .
Хронологічна таблиця
століття
ІХ Х ХІ ХІІ ХІІІ ХІV ХV ХVІ ХVІІ ХVІІІ ХІХ
XІХ століття
РІК
ПОДІЯ
1801-1825 Царювання Олександра І
1802 Утворення в Росії міністерств
1802 Реорганізація Новоросійської губернії в Катеринославську, Таврійську, Миколаївську (з 1903 – Херсонську)
1805 Створення Харківського університету
1812 Російсько-французька війна
1812 Формування козацьких полків в Україні
1814-1816 Віденський конгрес
1816 Заснування «Союзу спасіння» – першої таємної організації декабристів
1817 Організація військових поселень у Слобідсько-Українській губернії (на Слобожанщині)
1817 Заснування Рішельєвського ліцею в Одесі
1818 Створення масонської ложі «Любовь к Истине» у Полтаві
1818-1821 «Союз Благоденства» – ІІ таємна організація декабристів
1819 Повстання військових поселенців у Чугуєві
1819 Перетворення Києво-Могилянської академії на вищий духовний заклад
1819-1859 Запровадження режиму порто-франко в Одесі
1819 Видання В.Цертелевим збірки «Опыт собрания старинных малороссийских песен»
1821 Організація В.Лукашевичем Малоросійського товариства
1822 Утворення Новоросійського генерал-губернаторства
1822 Виникнення «Північного товариства» в Петербурзі
1822 Утворення Кам’янської управи «Південного товариства»
1822 Видання «Истории Малой России» Д.Бантиш-Каменського у Москві
1823 Заснування «Товариства об’єднаних слов’ян»
вересень 1825 Об’єдання «Товариства об’єднаних слов’ян» та «Південного товариства» декабристів
14 грудня 1825 Повстання декабристів на Сенатській площі
25 грудня 1825 Повстання Чернігівського полку
1827 Відкриття Інституту Оссолінських – культурно-освітньої установи у Львові
1828 Утворення Азовського козацького війська
1828 Заснування П.Прокоповичем першої в Росії та Україні школи бджільництва в с.Пальчики на Чернігівщині
1830-1831 Польське повстання
1831 Ліквідація Магдебурзького права в містах Лівобережної України
1832 Утворення Київського генерал-губернаторства
1833-1838 Видання І.Срезневським 6 тт. «Запорожской старины»
1834 Відкриття Київського університету
1834-1837 Діяльність «Руської трійці»
червень 1835 Утворення Київського, Одеського і Харківського навчальних округів
1837 Видання альманаху «Русалка Дністрова»
1838 Започатковано видання «Губернських відомостей» при кожному губернському правлінні
1839 Створення Одеського товариства історії та старожитностей
1840 видання «Кобзаря» Т.Шевченка у Петербурзі
1842 Відміна дії Литовських статутів у Лівобережній Україні
1843 Створення Київської археографічної комісії (тимчасової комісії для розгляду давніх актів)
грудень 1845 – березень 1847 Діяльність першої політичної організації в Україні – Кирило-Мефодіївського братства
1845-1847 Видання літературного альманаху «Вінок русинам на обжинки» братами Я. та І. Головацькими у Відні
1847-1848 «Інвентарна реформа» в Правобережній Україні
1848-1849 «Весна народів» – революція в Австрійській імперії. Ухвалення Конституції
18 березня 1848 Відміна сеймом Угорщини кріпосного права в Закарпатті
13 квітня 1848 Виникнення Центральної ради народової – представницького органу польської шляхти у Львові
16 квітня 1848 Скасування кріпосного права в Австрійській монархії
23 квітня 1848 Виникнення «Русского собору», органу української шляхти
1848-1851 Діяльність Головної Руської ради – прообразу українського парламенту
15 травня 1848 Скасування кріпосного права в Східній Галичині
1848 Започаткування газети «Зоря галицька» – першого українського друкованого періодичного видання
червень 1848 Слов’янський конгрес у Празі
9 серпня 1848 Скасування кріпосного права на Буковині
жовтень 1848 І з’їзд українських діячів науки і культури – «Собор руських вчених»
1848 Заснування культурно-просвітнього товариства «Галицько-руська матиця»
1-2 листопада 1848 Збройне повстання у Львові
1848-1849 Селянський рух під проводом Лук’яна Кобилиці на Буковині
1848-1849 Виникнення недільних шкіл у Східній Галичині і Закарпатті
1849 Надання Буковині статусу «коронного краю»
1849 «Мазурська різня» – масові селянські виступи у Східній Галичині
1850 Відкриття першої жіночої гімназії в Києві
1853-1856 Кримська війна (російсько-турецька)
вересень 1854 –серпень 1855 Оборона Севастополя
березень-квітень 1855 «Київська козачина»
1856 «Похід у Таврію»
1859-1861 «Азбучна війна» у Східній Галичині
1860-1861 Виникнення Київської Громади
1861-1862 Діяльність журналу «Основа»
1861 Створення культурно-просвітницького товариства «Руська бесіда»
19 лютого 1861 Скасування кріпосного права в Російській імперії
1862 Закриття недільних шкіл в Україні
1862 Розгром громадівського руху в Україні
1862 Відкриття Х.Алчевською безкоштовної вечірньої школи для дорослих у Харкові
1863 Польське повстання на Правобережній Україні, в Західній Білорусії та Литві
1863 ІІ-й Університетський статут, що надав університетам права автономії
1863 Валуєвський циркуляр
1863 Написання П.Чубинським вірша «Ще не вмерла Україна»
1864 Земельна реформа в Російській імперії
1864 Шкільна реформа в Росії. Положення про початкові народні училища, введення єдиної системи початкової освіти
1864 Реформа середньої школи в Російській державі. Затвердження нового статуту гімназій, розподіл на класичні і реальні гімназії
1864 Судова реформа в Російській імперії
1864 Видання В.Шульгиним українофобської газети «Киевлянин»
1864 Прем’єра опери С.Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм» у Петербурзі
1865 Цензурна реформа в Російській імперії.
1865 Відкриття Новоросійського університету в Одесі
1866 Звільнення державних селян
1866 Перша в Україні залізнична лінія Одеса-Балта
1866-1879 «Залізничний бум» у Росії та Україні
1868 Заснування «Просвіти» – культурно-освітнього товариства на Галичині
1869 Організація етнографічно-статистичної експедиції в Південно-західний край під проводом П.Чубинського
1870 Реформа міського самоврядування в Російській імперії — «Міське положення»
1871 Заснування колегіуму П.Галагана та дитячого садка – першого в Україні
1872 Організація в Україні щорічних виставок художників-передвижників
1872-1873 Початок діяльності Старої Київської Громади
1872-1877 Спорудження будинку Політехнічного інституту в Києві
1873-1876 Діяльність Південно-Західного відділу російського географічного товариства
грудень 1873 Заснування літературного товариства ім.Т.Шевченка у Львові за ініціативою київських громадівців
1874 Діяльність народницького гуртка в Україні – «Київська комуна»
1874 Військова реформа в Росії
2 березня 1874 Проведення одноденного перепису населення в Києві
серпень 1874 Проведення ІІІ Всеросійського археографічного з’їзду
1875 Організація рисувальної школи в Києві художником М.Мурашком
1875 Відкриття університету в Чернівцях
18 травня 1876 Ємський указ
1877-1879 Російсько-турецька війна
1877 «Чигиринська змова»
1878 Відкриття Вищих жіночих курсів у Києві
1880 Видання журналу «Громада» у Женеві М.Драгомановим, М.Павликом, С.Подолинським
1882 Заснування пересувного професійного українського театру у Єлисаветграді
1882 Заснування часопису «Киевская старина»
1882 Створення в Одесі першої в Україні телефонної мережі
1884 Видання М.Драгомановим першого конституційного проекту реформування Росії «Вільна спілка»
1884 Виникнення церковнопарафіяльних шкіл
1885 Утворення «Народної ради» – органу галицьких народовців
1886 Організація в Одесі першої вітчизняної бактеріологічної станції І.Мечниковим та М.Гамалією
1887 Утворення цукрового синдикату – першого монополістичного об’єднаня в Україні та Росії
1887 Утворення марксистської групи «Вивільнення праці» г.Плехановим в Женеві
1888 Відкриття в Києві пам’ятника Б.Хмельницькому, скульптора М.Микешина, архітектора В.Ніколаєва
1889 Організація першого марксистського гуртка в Києві
1890 Заснування в Одесі Товариства південноросійських художників
1890 Утворення в Східній Галичині Русько-української радикальної партії
1890 Проголошення політики «Нової ери» на Галичині
1891 Створення у Львові музичного товариства «Боян»
1891 Створення таємного товариства «Братства тарасівців» харківськими студентами
1892 Відкриття у Києві першої в Україні та Росії електричної лінії трамваю
1893 Реорганізація Літературного товариства ім. Т.Г.Шевченка у Наукове товариство ім. Т.Шевченка
1894 Утворення кафедри історії України у Львівському університеті на чолі з М.Грушевським
1895 Видання брошури Ю.Бачинського «Ukraina irredenta»
28 січня 1897 Перший загальний перепис населення Російської імперії
1897 Створення старогромадівцями Загальноукраїнської безпартійної демократичної організації (ЗУБДО)
1898 Виникнення «Харківської студентської громади»
1898 Видання «Літературно-наукового вісника» у Львові
1898 Утворення Російської соціал-демократичної партії (РСДРП)
1898 Заснування Політехнічного інституту в Києві
1898 І Всеукраїнський з’їзд студентських громад у Києві
1899 Заснування Української національно-демократичної партії Галичини
1899 Утворення Української соціал-демократичної партії на Галичині
1899 ІІ Всеукраїнський студентський з’їзд у Києві
Цей сайт створено на платфоpмі: